Nong Lam University - Sixty year anniversary


Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84) 08.38966780, (84) 08.38960711 - Fax: (84) 08.38960713 

Website: http://www.hcmuaf.edu.vn

E-mail: vphanhchinh@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang: 12030
Điều chỉnh lần cuối:

Thư ngỏ (12-10-2015)

Các hoạt động của lễ (09-10-2015)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn bảy bảy ba

Xem trả lời của bạn !